SOLPV Calculator

How to save money?

Kalkulator opłacalności instalacji fotowoltaicznej wg aktualnych zasad rozliczeń obowiązujących od 1 lipca 2016r.

Wyznacz lokalizację budynku?Mapa stref klimatycznych wg PN-EN 12831. Projektowa temperatura zewnętrzna według PN-EN 12831 odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnątrz budynku zgodnie z PN-82/B-02403.

Strefa klimatyczna Polski

Cena prądu ?Jesli posiadasz inną stawkę za energię, to wpisz ją poniżej

zł/kWh

Operator

Roczne zapotrzebowanie na energię:

Ile wydajesz rocznie na prąd?

Kąt pochylenia Twojego dachu:

angleangleangleangleangleangleangleangleangleangleangleangleangle
<>

Skierowanie dachu:

directiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirection
<>

Całkowita roczna produkcja energii

kWh
?Poniżej możesz ustawić, jaką część wygenerowanej energii będziesz zużywał bezpośrednio na własne potrzeby z instalacji fotowoltaicznej. Jeśli przesuniesz slider na pozycję 100%, oznacza to, że Twoje gospodarstwo domowe zużywa całą wyprodukowaną energię od razu z paneli na odbiorniki bez oddawania żadnych nadwyżek do sieci. Ponieważ część energii potrzebujemy w nocy a gdy nie ma nas w domu instalacja produkuje nadwyżki energii to w praktyce autokonsumpcja z domowej instalacji fotowoltaicznej wynosi do 30-35%, oznacza to, że 65-75% pozostałej produkowanej energii jest wpuszczana do sieci i magazynowane w sieci do wykorzystania później np. nocą lub w zimie. Jeśli chcesz zwiększyć autokonsumpcję nawet do 90% potrzebny będzie system magazynowania energii np. SOLSUM MAX.
%
0102030405060708090100
kWh
kg

Stopa zwrotu instalacji
w latach

PLN

25 000 PLN
20 000 PLN
15 000 PLN
10 000 PLN
5 000 PLN
0 PLN
-5 000 PLN
-5 000 PLN
-5 000 PLN
-5 000 PLN
-5 000 PLN
-5 000 PLN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Czy wiesz, że cena prądu za 1kWh dla gospodarstw domowych w Polsce w latach 2001-2016r wzrosła o 64,28%?

Twoje roczne oszczędności

%
PLN
PLN

Do montażu takiej instalacji potrzebujesz dach lub działkę o powierzchni: m2.

Roczne rachunki za elektryczność ?Obliczenia przy wzroście cen energii na poziomie 4% rocznie. Ceny prądu dla gospodarstw domowych w latach 2001-2016 wzrosły o 64%.

DZIŚ


bez instalacji fotowoltaicznej


z instalacją fotowoltaiczną

PO 25 LATACH


bez instalacji fotowoltaicznej


z instalacją fotowoltaiczną

Analiza opracowana na podstawie zasad rozliczenia instalacji Prosumenckich obowiązujących od 1 lipca 2016r. W analizie uwzględniono koszty przeglądów serwisowych, opłaty stałe, które nie podlegają bilansowaniu. Analiza wykonana przy założeniu wysokiej jakości komponentów dostępnych w SOLSUM sp. z o.o. zapewniających możliwie najwyższą produkcję energii oraz bezawaryjność. W SOLSUM w standardzie otrzymujesz pisemną gwarancję producenta na wydajność paneli na okres 25 lub 30 lat. Dane produkcji energii dla obszaru Polski. Analiza ma charakter poglądowy.

Uzyskaj kontrolę na swoimi rachunkami!
We use cookies. 🡫