Dzięki regulacjom, które weszły w życie 1 stycznia 2019r, ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją w tym także montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Do odliczenia jest nawet do 32% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła.

W celu przyspieszenia procesu poprawy jakości powietrza Ministerstwo Finansów uruchomiło wsparcie finansowe termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga pozwala na odliczenie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (m.in. fotowoltaika i pompy ciepła).

Jak stosować ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT oraz od przychodów wymienionych w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie.

Dzięki temu począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne opisane w rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kto może skorzystać z ulgi?

podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 17, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, “będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”

Co ważne, wydatki muszą być udokumentowane fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku, czyli np. SOLSUM 🙂

Wysokość ulgi

Jest to zależne od dochodu i wartości instalacji, zatem jeśli koszy zakupu instalacji mieści się w kwocie równej lub niższej 53 000zł to będzie to od 17% do 32%.

Maksymalna korzyść, czyli pomniejszenie należnego podatku, dla najzamożniejszych wyniesie 53 000zł*32%=16 960 zł (gdy cały wydatek zmieści się w dochodzie objętym 32-procentową stawką podatku dochodowego). Osoby o przeciętnych dochodach (mieszczących się w pierwszym progu podatkowym ze stawką 17%) zyskają 53 000zł*17% =9010 zł.

Limit ulgi

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż  53.000 zł. Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Pozostałe zasady korzystania z ulgi

Odliczenie przysługuje tylko na istniejące budynki. Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.  Odliczyć można wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został już przez podatnika odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.  Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ulga przysługuje również w sytuacji gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu
instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Zgodnie z tą ustawą podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach opublikowanego właśnie rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przy tym podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, będzie zobowiązany do doliczenia odpowiednio kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Jakie materiały i usługi są objęte ulgą termomodernizacyjną?

Rozporządzenie wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadza, na podstawie art. 26h ust. 10 o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlegających uldze podatkowej.

Wymienione w rozporządzeniu materiały budowlane i urządzenia i usługi które podlegają uldze, to m.in.:

1)  pompa ciepła wraz z osprzętem

2) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem

3) montaż pompy ciepła,

4) montaż instalacji fotowoltaicznej

5) inne wymienione w rozporządzeniu

 

Przykład 1:

Zakup instalacji fotowoltaicznej w styczniu 2019r. Łączny koszt inwestycji 29 000zł. Dzięki uldze podatkowej można odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji co zmniejszy podatek o 4930zł (17% z 29 000zł).

Przykład 2:

  • Zakup instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w styczniu 2019 r.
  • Łączny koszt inwestycji 50 000 zł.

Dzięki uldze podatkowej można odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy podatek o 16 000zł (przy stawce 32 proc. z 50 000 zł).

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [link]

Zdjęcie w tytule art: instalacja fotowoltaiczna zrealizowana przez SOLSUM. 

 

 

Powiązane artykuły
0

    Więcej komentarzy
Zapisz się!
  • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

  • Wartościowe treści
  • Zniżki na nasze produkty
  • Nowości z tematyki OZE
We use cookies. 🡫